Har Corona udviklet en ny arbejdsmetode?

Verden har gennem det seneste år, været ramt af Covid-19 pandemien. Det har betydet at flere lande, har haft restriktioner som borgere og virksomheder har måtte tilpasse sig. Flere og flere mennesker, har været tvunget til at arbejde hjemmefra. Millionvis er børn og voksne er blevet tvunget til at bruge nutidens teknologi og det har nu skabt en debat, om sådan noget som arbejdspladsen kan være mere fleksibelt, end bare at være på et kontor 8 timer om dagen.

 

Hvad kan det betyde for børn?

Mange børn i grundskolen er ikke meget for fjernundervisning. Mange skoler har Notelocker, hvor skolecomputere står og venter på at blive benyttet af børnene. Nu hvor den digitale verden har fået hånden over den nye generation af børn, hvad er så grunden til, at de ikke er den store fan af fjernundervisning? Er det underviserne som ikke er godt nok forberedte, er det en begrænsning at kunne få hjælp, er det biologisk, at man som ungt menneske har svære ved at holde fokus 6 timer foran en skærm, eller er det en bladning er alt det ovenstående?

 

Hvad kan det betyde for en i erhvervslivet?

Har teknologien gjort det overflødigt, at alle skal møde op på en arbejdsplads? Nogle vil mene at det er en fordel, at kunne styre sådan noget som regnskaber hjemmefra, mens andre måske laver mere, hvis de er omgivet af deres kollegaer. Alle nye koncepter tager tid at implementere, måske har denne pandemi været startskuddet på en ny ære, til arbejdsmarkeder over hele verden? Det er bestemt noget som man kan gisne om, men der er virksomheder, som kan finde det attraktivt, at spare penge på, forplejning, leje osv. ved at køre det hele online.

 

Måske om 20 år, vil vi se en generation af unge voksne, som har købt sig ind på ideen om, at kunne arbejde mere hjemmefra, for at spare penge og tid. Teknologien er der allerede nu til en berettigede debat og overvejelse om emnet.

softwareintegrationer

Integrationer er in!

I dag kan alt integreres, og hvis det ikke kan integreres udvikler man et integrerbart modul. Vi kan i dag integrere alle platforme og udvikler software der kan tilpasses.

Fordelene er store og integrationer på tværs af programmer ses oftere. Integrerbare systemer sparer også virksomheder for en masse tid og arbejde. Istedet for at have mange forskellige systemer der ikke snakker sammen, kan det betale sig at have integrerbare systemer fra starten af. Med uintegrerbare systemer er resultatet at der indsamles og bearbejdes store mængder data, uden at det giver noget brugbart. webudviklingen og integrationen af systemerne essentiel for at drive en succesfuld virksomhed.

 

Software integration skaber en ny platform, der giver rigtig mange fordele. Man kan se, bearbejde og opdatere informationer ét sted og dette giver netop en nemmere og tidssparende arbejdsgang.

Kommunikation og samarbejde mellem systemerne er nødvendig både for arbejdsprocesserne, men også for kunderne. Det er tidssparende og giver kunder den rigtige information og dette giver i sidste ende glade og tilfredse kunder.

Der findes mange forskellige slags integrationer, nogle mere kompliceret end andre, men det vigtigste er at integrere på en måde at det er holdbart i længden og at det bliver en langtidsinvestering.

Der findes mange forskellige måder at få to softwarebaseret systemer til at udveksle data på. Hvis man for eksempel har to programmer man gerne vil have skal udveksle data kan man bruge et tredje program til at fungerer som mellemled og formidle den data mellem de to programmer. Denne metode er brugt ofte da det så kun kræver udskiftning af det ene program hvis man skal have det udskiftet. Det program er dermed ikke afhængig af af noget eller nogen og derfor erstatteligt. Denne metode bliver også kaldt for en løs kobling.

Softwareintegrationer er vigtige at tage med i overvejelserne når en ny platform skal udvikles. At kunne udbygge en platform er vigtig da teknologi udvikler sig så hurtig og alle platforme konstant skal tilpasses og udvides.

 

Cloud computing og IT

IT-infrastruktur og cloudløsninger

IT-infrastruktur er et begreb som efterhånden bruges løst og meget abstrakt. Det dækker over hvilken software og hardware, virksomheden anvender i den generelle infrastruktur i virksomheden. Det er vigtigt og forretningskritisk at have en stabil IT-infrastruktur, men hvordan kan man opnå dette?

IT-infrastruktur betyder i sin reneste form en samling af de systemer, der forbinder et vis antal enheder i et større system. Bruger en virksomhed flere forskellige systemer indgår disse i IT-infrastrukturen.  Det er relevant at adskille infrastruktur i netværk/sikkerhed, cloudløsninger outsourcing som egne områder.

 

Netværks – og sikkerhedsløsninger

I forbindelse med infrastruktur indgår typisk en del kernekoncepter, som er vigtige at have styr på.

Netværk som LAN dvs. de interne forbindelser mellem brugernes PC’er og inhouse datacenter. WAN er forbindelsen ud mod omverdenen. Det er virksomhedens informations ”motorveje”, som skal sørge for et sikkert og stabilt flow af data og kommunikation. Trusselsniveauet i verden er de sidste 10 år eksploderet, og derfor skal sikkerhed have sit eget fokus. For små og mellemstore virksomheder kan det være en bekostelig affære at have medarbejdere med netværks -og sikkerheds kompetencer.  Det vil ofte være en fordel at få en leverandør til at varetage dette område.

 

Cloudløsninger

Et andet kernekoncept er Cloud og udviklingen af cloudløsninger er i konstant udvikling.   Cloudløsninger kan ofte forbedre virksomhedens proformens, og man behøver ikke have eget datacenter.  Mange verdens største virksomheder har en Cloud-baseret strategi som en del af deres vækststrategi, for hurtigt at kunne skalere op og ned i deres behov. For mange virksomheder betyder, at de ikke skal investere i nyt eller i udvidelse af eksisterende datacentre. Mellemstore virksomheder vil også kunne have nytte af en mere cloudbaseret løsning, der langt hen ad vejen kan erstatte en it-afdeling/ansatte.

Microsoft har i mange år haft en cloud-baseret strategi i udviklingen af nye produkter. De har gjort det til et af deres store fokusområder med stor succes.

Der er mange store spiller på markedet, som tilbyder større eller mindre løsninger. En virksomhed skal gøre op med, hvorvidt det er vigtigt at data bliver på dansk/europæisk jord eller om det er uvæsentligt. En virksomhed med fordel fravælge de store datacentre – få tættere og mere personligt samarbejdet omkring virksomhedens løsninger og drift.

 

Infrastruktur og outsourcing

Outsouring af It-kompetencerne til en ekstern leverandør vil for langt de fleste virksomheder være en økonomisk fordel og samtidig sikrer infrastrukturen altid er sikker og stabil. I vækstperioder kan små – og mellemstore virksomheder også med økonomisk fordel vælge cloudløsninger kombineret med insourcing af en fast konsulent til at være i virksomheden et antal dage om måneden.