Har du spot på arbejdsmiljøet?

  • 23. februar 2021
  • /
  • Skrevet af:

Du er måske fornyelig startet på, eller været i gang i et stykke tid nu med at se, eller lige blevet færdig med en grovsening af engelsktalende komedier såsom ’The Office’, ’Community’, ’The Silicon Valley Show’, og lignende.

Du har højest sandsynligt moret dig over filmaktørernes interne stridigheder og handlinger – måske har du endda kunnet relatere til nogle af de problemer aktørerne løbende står overfor til din egen dagligdag?

Et tema der går igen i de ovenstående titler er ’arbejdsmiljø’ og udviklingen af denne.

Trivsel ikke bare endnu et buzzword

Et arbejdsmiljø omfatter ikke udelukkende kun de fysiske forhold, men det rummer også de sociale og psykiske forhold på arbejdspladsen eller i klassen. Hvert et af enkeldelene har indflydelse over trivslen på både godt og ondt. De kan påvirke både ens fysiske helbred men også psykiske/mentale velvære.

Mere konkret handler de sociale og psykiske om de menneskelige relationer man har til sine kollegaer, chef eller kunder. De fysiske omhandler organisering og karakteren af arbejdet. Krænkende opførsel, mobning, seksuel chikane og vold resulterer alle til dårlig trivsel, arbejdsophør, højt fravær og et dårligere arbejdsmiljø. Derimod bidrager samarbejde og konstruktiv dialog til at medarbejderende bliver mere engagerede, samt til et godt arbejdsmiljø. Herudover bidrager det også til mindre sygefravær, bedre trivsel og arbejde.

Det kan betale sig

Arbejdsmiljø kan således forstås holistisk som et mikrounivers, samlet på tværs af forskellige afdelinger og personer. Du har måske hørt ordsproget; ”En kæde er ikke stærkere end det svageste led”? Dette gælder også indenfor arbejdsmiljø, hvor dårlige fysiske eller mentale forhold et sted vil videreføre belastningen til et andet sted a la. en domino effekt. Det kan derfor betale sig at have et godt arbejdsmiljø, da det oftest vil have en positiv effekt der vil kunne ses på bundlinjen, men også opleves fysisk.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at der er et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdet, men for nogle i ansvarlige roller, kan det dog være svært at gribe sagen an i egne hænder. Det kan handle om hvor man skal starte eller hvordan man skal løse tingene. Det kan i sådan en situation anbefales at tage kontakt til en arbejdsmiljøkonsulent, hvis rolle er at rådgive og praktisere løsninger til de problemer der måtte befinde sig i dit arbejdsmiljø.