softwareintegrationer

Integrationer er in!

I dag kan alt integreres, og hvis det ikke kan integreres udvikler man et integrerbart modul. Vi kan i dag integrere alle platforme og udvikler software der kan tilpasses.

Fordelene er store og integrationer på tværs af programmer ses oftere. Integrerbare systemer sparer også virksomheder for en masse tid og arbejde. Istedet for at have mange forskellige systemer der ikke snakker sammen, kan det betale sig at have integrerbare systemer fra starten af. Med uintegrerbare systemer er resultatet at der indsamles og bearbejdes store mængder data, uden at det giver noget brugbart. webudviklingen og integrationen af systemerne essentiel for at drive en succesfuld virksomhed.

 

Software integration skaber en ny platform, der giver rigtig mange fordele. Man kan se, bearbejde og opdatere informationer ét sted og dette giver netop en nemmere og tidssparende arbejdsgang.

Kommunikation og samarbejde mellem systemerne er nødvendig både for arbejdsprocesserne, men også for kunderne. Det er tidssparende og giver kunder den rigtige information og dette giver i sidste ende glade og tilfredse kunder.

Der findes mange forskellige slags integrationer, nogle mere kompliceret end andre, men det vigtigste er at integrere på en måde at det er holdbart i længden og at det bliver en langtidsinvestering.

Der findes mange forskellige måder at få to softwarebaseret systemer til at udveksle data på. Hvis man for eksempel har to programmer man gerne vil have skal udveksle data kan man bruge et tredje program til at fungerer som mellemled og formidle den data mellem de to programmer. Denne metode er brugt ofte da det så kun kræver udskiftning af det ene program hvis man skal have det udskiftet. Det program er dermed ikke afhængig af af noget eller nogen og derfor erstatteligt. Denne metode bliver også kaldt for en løs kobling.

Softwareintegrationer er vigtige at tage med i overvejelserne når en ny platform skal udvikles. At kunne udbygge en platform er vigtig da teknologi udvikler sig så hurtig og alle platforme konstant skal tilpasses og udvides.